Do výstavy zbývá    dnů    hodin    minut
Česká verze English version

Vyhodnocení zahradnického veletrhu Zelený svět 2009

Termín:         4. – 5. září 2009
Pořadatel:     Asociace zahradnického výstavnictví, Dvorecká 31, 620 00 Brno
Místo konání: Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, Brno, hala C

Počet vystavovatelů: 93 /ČR, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko,
Holandsko/
Čistá výstavní plocha: 1 860 m2 /venkovní 88 m2, vnitřní 1772 m2/
Doprovodný program:  500 m2
Celková plocha: 2 360 m2 /bez komunikací/
Návštěvníci – celkem: 2 023 – 90% odborná veřejnost, 10% laická veřejnost

Doprovodný program:

4. září 2009:  Květinový fashion week  /Ing. Marie Bittnerová, SKF ČR/
  - Svatební floristika /Petr Kopáč a Jan Komzák/
  - Květiny jako módní doplňky /Petr Kopáč a Jan Komzák/
  - Autorská módní přehlídka květinových modelů Ivety Řádkové a Roberta Bartolena

5. září 2009: Přednáškové bloky /Ing. Jana Šimečková, SZÚZ/
  - Biobazény – ekologická koupací jezírka
/Ing. Jiří Hájek, předseda  sekce biobazénů, koupacích
a okrasných jezírek SZÚZ/
  - Zelené střechy – ploché, šikmé i strmé
/Ing. Jitka Dostálová, Optigreen/
  - Ohlédnutí za soutěží Park roku a Zahrada roku 2009
/Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ/
  - Soutěž mladých  zahradníků ve světě a ČR
/Ing. Jana Šimečková/
  - Novinky v sortimentu Bruno Nebelung – jaro 2010
/Ing. Vladimír Ilenčík, Bruno Nebelung GmBH/
  - Integrovaný sortiment Syngenta Flowers pro sezónu 2010
/Ing. Jan Drtil, Syngenta Czech s.r.o./

Zpracovala: Veronika Šimoníková
Dne: 9. 9. 2008

 

Závěrečná zpráva o průběhu mezinárodního odborného zahradnického veletrhu
Zelený svět 2009

             Zahradnický veletrh Zelený svět, jehož jubilejní desátý ročník proběhl na brněnském výstavišti, ve dnech 4. a 5. září 2009, naplnil očekávání a překonal dosavadní účast vystavovatelů, velikost výstavní plochy i počet návštěvníků.
           Slavnostní zahájení proběhlo již tradičně v první výstavní den – pátek, od
9,45 hodin, za přítomnosti prezidenta Asociace zahradnického výstavnictví,  pana Vlastmila Pasiče, viceprezidenta AZV Ing. Jaroslava Hunkese a zástupců organizací, které převzaly záštitu nad celým veletrhem. Jmenovitě to byli: Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ, Ing. Jiří Horák, předseda Svazu květinářů a floristů ČR a Ing. Jiří Veleba, předseda Svazu školkařů ČR. Mediálním partnerem byly opět časopisy Zahradnictví a Floristika, z vydavatelství Profi Press s.r.o.
           Letošního ročníku ze zúčastnili 93 vystavovatelé, ze sedmi evropských zemí /Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko a Holandsko/, na 1 860 m2 výstavní plochy /nárůst oproti loňskému ročníku o 270 m2/.
           Doprovodný program byl letos umístěn do prostor I. galerie, vzhledem k nárůstu požadavků vystavovatelů na výstavní plochu, a to na ploše 500 m2.
           Páteční program byl věnován floristice, kde nejprve své floristické umění předvedli dva přední čeští floristé – Petr Kopáč a Jan Komzák. Divákům nejdříve představili nové trendy ve svatební floristice a potom ukázali, že i květiny mohou sloužit jako módní doplněk.
           Druhá část floristického programu patřila velmi očekávané floristicko-módní show, kterou organizátorka celého floristického programu Ing. Marie Bittnerová, nazvala Květinový fashion week. Na této show představila renomovaná brněnská módní návrhářka Iveta Řádková svoje nádherné extravagantní modely, které o květinové kreace doplnil významný slovenský florista Robert Bartolen. Celá show, která proběhla dvakrát v odpoledním programu, sklidila obrovský úspěch jak u odborníků tak i u laické veřejnosti. Ukázalo se, že spojení krásných šatů a květinových doplňků, je vždy velmi atraktivní podívanou.
           Sobotní část doprovodného programu patřila odborným přednáškám, pod taktovkou ředitelky Svazu zakládání a údržby zeleně – paní Ing. Jany Šimečkové.
           Biobazény a ekologická koupací jezírka  nám představil Ing. Jiří Hájek, předseda sekce biobazénů a ekologických koupacích a okrasných jezírek SZÚZ, o zelených střechách přednášela Ing. Jitka Dostálová, z firmy Optigreen. Sama ředitelka SZÚZ potom seznámila posluchače se soutěží Park roku a Zahrada roku 2009, kde představila 22 firem, ucházejících se o tento titul. Dále nám přiblížila soutěže mladých zahradníků ve světě i České republice.
           Pro pěstitele květin byly určeny přednášky zástupců firem, dodávající zejména mladé rostliny – Ing. Vladimíra Ilenčíka /Bruno Nebelung/ a Ing. Jana Drtila              /Syngenta Czech s.r.o./, kteří nám sdělili, jaké novinky chystají pro nadcházející sezónu.
           Letošní ročník navštívilo celkem 2 023 evidovaných návštěvníků, z toho téměř 90% z řad odborné veřejnosti. I toto číslo nám ukazuje, že Zelený svět, jakožto jediné setkání zahradnických profesionálů u nás, má již svoje pevné místo v podvědomí zahradnického světa nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropy.

Veronika Šimoníková
14. 9. 2009

 

Přijeďte s námi oslavit vaše Jubileum!

            Vážené dámy, vážení pánové, zahradníci, školkaři, šlechtitelé, květináři, aranžéři, floristé, architekti, stavitelé, obchodníci, zemědělci, krajináři a všichni vy, kdo svou profesí či zájmem vyhledáváte místo setkávání odborníků zahradnického světa, dovolte nám pozvat Vás všechny na desátý jubilejní největší mezinárodní zahradnický kontraktační veletrh v České republice  ZELENÝ SVĚT 2009.

            Poohlédneme-li se zpět na první ročník, který se konal v září roku 2000 na ploše 400 m2 v hale nejmenované zahradnické společnosti, nostalgicky zavzpomínáme na nekonečná očekávání provázející nás celou dobu příprav: „….která zahradnická firma se bude prezentovat na veletrhu, kolik odborníků nás navštíví a jak by vše mělo vypadat?“ Před deseti lety bylo úmyslem vytvořit v naší republice samostatný, na výstavnických organizacích nezávislý, zahradnický veletrh. Ten se však v té době nesetkal mezi odbornou veřejností s jednomyslnou podporou, a to i  přesto, že téměř všichni o jeho potřebnosti dlouhou dobu mluvili.

            Dnes můžeme konstatovat, že veškeré úsilí vložené do existence AZV a tím i do zahradnického veletrhu Zelený svět bylo maximálně zúročeno a jeho výsledky jsou každým rokem znatelnější a významnější. To vše díky Vám – vystavovatelům. Každoroční nárůst vystavovatelů nás přesvědčuje o širokém zájmu odborné veřejnosti a o vzrůstajícím zahraničním obchodu.  Evropa bez hranic nám všem umožňuje volné pole působnosti a je jen na nás, zda využíváme této svobody k soukromému a nebo pracovnímu naplnění a úspěchu. 

            Veletrh ZELENÝ SVĚT účinně zviditelňuje nejen českou značku českého školkaře, sadaře, květináře či floristy, architekta anebo českého obchodníka. Dnes je také především prezentací firem členských zemí  Evropské unie.  

            Příjměte tedy naše pozvání na ZELENÝ SVĚT 2009, přijďte vystavovat, vyučovat, předvádět se, formovat a hýčkat ZÁKAZNÍKY našeho zahradnického a floristického svět.

            Oslavme společně naše jubileum.

Váš kolektiv AZV

DATA

VOLNÁ VSTUPENKA/FREE PASS
AKCE:            ZELENÝ SVĚT 2009
KDY:              4.-5.9.2009
KDE:               BVV – Hala C, Výstaviště 1, 647 00  Brno
POŘADATEL: Asociace zahradnického výstavnictví, Dvorecká 31, 620 00 Brno
Fax: +420 545 232, e-mail: info@green-world.info
NOMENKLATURY:  okrasné a ovocné školkařtví, květinářství a floristika, architektura, zahradní technika a stavby a jiné.
Doprovodný program formou floristické show a odborných přednášek.
Odborníci a obchodníci vstup zdarma.

REKLAMA:

Zahradnictví floristika

VOLMARYMEDIÁLNÍ PARTNER:

Zahradnictví floristika

Floristika-časopis pro floristy, květináře, aranžéryZÁŠTITU PŘEVZALI:

Svaz květinářů a floristů

Svaz zakládání a údržby zeleně