Do výstavy zbývá    dnů    hodin    minut
Česká verze English version

Závěrečná tisková zpráva o průběhu
mezinárodního odborného kontraktačního zahradnického a floristického veletrhu
Zelený svět 2010


        Jedenáctý ročník veletrhu Zelený Svět se konal již po páté na brněnském výstavišti v hale C a to ve dnech  3.a 4. září 2010 na ploše 6 300 m2. Téměř jako by se každoročně výsledná zpráva opakovala, ale pravda je víc než skutečná a jen díky Vám vystavovatelům, sponzorům, organizátorům, účinkujícím na doprovodném programu a v neposlední řadě návštěvníkům, naplnil veletrh všechna očekávání            a opět rekordně předčil ročník minulý. Děkujeme Vám, že nám pomáháte udržovat neustálý růst veletrhu a již nyní se podílíte na formování veletrhu následujícího, veletrhu Zelený Svět 2011, který se uskuteční 2.-3.9.2011 na BVV.
        Oficiální zahájení se uskutečnilo již v 9,30 a to na galerii v prostoru doprovodného programu. Účelem této změny byla možnost větší účasti při zahájení z řad vystavovatelů, VIP hostů a ostatních účastníků soutěže a semináře. Zahájení proběhlo za účasti zástupce Agrární komory pana prezidenta Ing. Jana Veleby, zástupce města Brna 1.náměstka primátora města Brna Mudr. Daniela Rychnovského, zástupce společnosti Veletrhů Brno a.s.  ředitele vnějších vztahů  Mgr. Radoslava Klepáče, předsedy Svazu školkařů ČR Ing. Jiřího Veleby, předsedy Svazu květinářů a floristů ČR Ing. Jiřího Horáka, ředitelky Svazu zakládání a údržby zeleně Ing. Jany Šimečkové, předsedy Asociace zahradnických společenstev Jiřího Chládka a prezidenta Asociace zahradnického výstavnictví pana  Vlastimila Pasiče. Přítomné hosty zahájením provázel viceprezident AZV Ing. Adam Studený. 
        Velkou silou Zeleného Světa byli naši Mediální partněři časopis Zahradnictví a Floristika z vydavatelství Profi Press s.r.o. a nováček časopis Tvoje svatba & Rodina.
        Zelený Svět 2010 přivítal 100 vystavovatelů ze sedmi evropských zemí /Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko a Nizozemsko/ s vlastní celkovou výstavní plochou 2084 m2. Dalších 15 firem se podílelo na živé Vánoční trendové expozici o velikosti 169 m2 a doprovodném programu 900 m2 včetně expozice soutěže Svatební kytice roku 2011.
        Jedenáctý ročník navštívilo celkem 2562 evidovaných návštěvníků z toho téměř 80% z řad odborné veřejnosti. Přidáme-li k tomuto počtu stávajících 200 zástupců vystavujících firem, může se Zelený Svět pyšnit největším nárůstem od svého vzniku.
        Díky, za uvedená čísla, patří především Generálnímu partnerovi STORGE s.r.o.; mediálním partnerům ZAHRADNICTVÍ, FLORISTIKA a TVOJE SVATBA; svazům SKF ČR, SZÚZ, SŠ ČR; Ivetě Řádkové a celému týmu v zázemí doprovodného programu Květinové fashion show; všem floristům v živé trendové vánoční expozici a sobotní dopolední přehlídce profesionálních floristů; všem členům Asociace zahradnického výstavnictví a BVV a jeho technickému týmu.
        Zvláštní poděkování patří Ing. Marii Bittnerové, neboť všechny skvělé nápady vzešly od ní a její nadšení pro věc bylo to, co Zelený Svět a jeho Doprovodný program nejvíce potřebovalo a Ing. Michalu Červinkovi že nám všechny naše nápady pomohl realizovat. Díky odbornému doprovodnému programu a floristické show byl zaznamenán nárůst návštěvníků z řad květinářů a floristů, komunální sféry          a také stavebních firem.  
        Profesionální úroveň veletrhu nelze popřít a stejně tak výsledky celého veletrhu. Pište nám své poznatky, připomínky, či návrhy. Je to důležité pro Zelený Svět stejně jako pro Vás. Příště Vás seznámím s výsledky Doprovodného programu a Soutěže Svatební kytice roku 2011.
Kristína Dudová
16.9.2010

REKLAMA:

Zahradnictví floristika

VOLMARYMEDIÁLNÍ PARTNER:

Zahradnictví floristika

Floristika-časopis pro floristy, květináře, aranžéryZÁŠTITU PŘEVZALI:

Svaz květinářů a floristů

Svaz zakládání a údržby zeleně